VSSE

VEILIGHEID VAN DE STAAT

De missie van de Veiligheid van de Staat, de Belgische burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst, is de veiligheid van het land te bewaken door veiligheidsrisico's te voorkomen, de politieke, administratieve, gerechtelijke en militaire overheden te adviseren en dreigingen te verstoren.

Voorkomen

De VSSE anticipeert op veiligheidsrisico's door partners te informeren. 

Adviseren

De VSSE geeft partners raad over hoe om te gaan met bestaande, potentiële of toekomstige dreigingen.

Verstoren

De VSSE hindert dreigingen zodat deze niet langer plaatsvinden of minder schadelijk zijn. 

Recente publicaties

VSSE Intelligence report 2023 in English

Intelligence report 2023 in English

Report
This Intelligence report focuses on the work of the VSSE in 2023.

Intelligence report 2023

Report
De wereld verandert in snel tempo. Het werk van een inlichtingendienst kan niet anders dan volgen. Minder dan 10 jaar geleden had de VSSE één prioriteit die boven alle andere uittorende: geïnspi-reerde terrorisme. Nu ziet dat plaatje er totaal anders uit.

Intelligence report 2021-2022

Report
This Intelligence report focuses on the work of the VSSE in 2021-2022.