Van informatie tot inlichting

De informatiebronnen

Inlichtingendiensten hanteren uiteenlopende manieren om informatie te verzamelen. De Veiligheid van de Staat maakt gebruik van verschillende kanalen.

De inlichtingenmethodes

De Veiligheid van de Staat kan drie soorten van methodes gebruiken om gegevens in te winnen:

  • de gewone,
  • de specifieke,
  • de uitzonderlijke methodes

De inlichtingencyclus

Om op een toegankelijke manier te beschrijven hoe ze werkt, maakt een inlichtingengemeenschap vaak gebruik van de zogeheten ‘inlichtingencyclus’.

Classificatie van informatie

Een groot deel van de informatie die de VSSE inzamelt en produceert, is geclassificeerd.