De Belgische inlichtingendiensten

De Veiligheid van de Staat (VSSE) is een burgerlijke inlichtingendienst die valt onder het gezag van de minister van Justitie.  

De VSSE bestaat sinds 1830 en wordt sinds 1998 geregeld door de wet houdende regeling op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

België heeft ook een militaire inlichtingendienst, de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV). Deze hangt af van de minister van Defensie.  

Beide diensten werken binnen een afgelijnd wettelijk kader. Ze worden gecontroleerd door het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I), een permanente instantie die het functioneren en het respect voor het regelgevend kader van beide diensten controleert. De Opvolgingscommissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de Kamer stuurt de werking van het Vast Comité I aan. 

Bij het aanwenden van specifieke en uitzonderlijke methodes voor het inwinnen van inlichtingen, is er een controle door de BIM-Commissie