De adjunct-administrateur-generaal

De adjunct-administrateur-generaal wordt voorgedragen voor een (éénmaal hernieuwbaar) mandaat van vijf jaar door de minister van Justitie. De mandataris wordt geëvalueerd door de administrateur-generaal en vervolgens door de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken.

Pascal Pétry

© Hatim Kaghat

Pascal Pétry is geboren op 24 september 1970 in Borgworm. Hij trad aan als adjunct-administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat op 1 juni 2014.  

Hij is criminoloog (Universiteit van Luik, 1994) en heeft geostrategie en geopolitiek gestudeerd aan de Académie internationale de Géopolitique in Brussel (in samenwerking met de Universiteit van Luik) (2005-2006). 

Pascal Pétry is een ervaren expert op het vlak van veiligheidsmateries en binnenlandse aangelegenheden. Hij was veiligheidsadviseur van voormalig premier Elio Di Rupo (december 2011 – mei 2014) en zat in die hoedanigheid het College van Inlichtingen en Veiligheid voor (vandaag de Nationale Veiligheidsraad). Daarnaast coördineerde hij de federale strategie voor cybersecurity.

Pascal Pétry kan bogen op een jarenlange ervaring bij de Federale Politie als CALog-personeelslid (burgerfunctie). Hij was wetenschappelijk medewerker in het kader van de politiehervorming (2000-2001) en docent aan de Politieschool van de Provincie Luik (2001-2003). In 2001 werd hij aangesteld als expert in het dossier ‘Financiering van de politiezones’. Van 2002 tot 2003 was hij diensthoofd ‘community policing et qualité optimale’ bij de directie ‘relaties met de lokale politie’, de Federale Politie en de minister van Binnenlandse Zaken.

Pascal Pétry was ook adviseur op het kabinet van vicepremier en minister van Justitie, Laurette Onkelinx (2003-2007). Hij was er verantwoordelijk voor binnenlandse aangelegenheden en was coördinator voor de cel Veiligheid en Politie.

Nadien werd Pascal Pétry beleidsadviseur bij de Algemene Directie Ondersteuning en Beheer (DGS) van de Federale Politie (2007-2009).

Tussen 2009 en 2011 was hij kabinetschef en directeur van de strategische cel bij de Staatssecretaris voor Personen met een Handicap en bij diens opvolger, de Staatssecretaris voor Sociale Zaken, beiden in de federale regering.

Momenteel is Pascal Pétry ook wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Luik binnen de rechtsfaculteit en de school voor criminologie Jean Constant.